Indian Time - A Voice from the Eastern Door

Kanien'kehá:ka Raráhstha Garrison Garrow Ronontí:io Koráhne Tsi Thatihwistón:ni Ióhskats Kanónnia Ken'nikahwistá:'a Ka'horókshion

 

Garrison Garrow skáthne ne ronwaién:'a ratiià:tare, Harriet tánon Peter Garrow, tánon Jennifer Camelon, Nikarihwésha Ieia'takwe'ní:io tánon CEO ne Rotinontí:io Koráhne Tsi Thatihwistón:ni (í:non skeweientehtáhkwen) ne wahati'horókshi ne Rotinontí:io Koráhne Ióhskats Kanónnia ken'nikahwistá:'a.

Iehiá:tons: Kaniehtónkie

Garrison Garrow, Kanien'kehá:ka raráhstha tánon rohníson tóhkara ierohrókstha tsi thatihwistonnià:tha ken'nikahwistá:sa'as, wahati'horókshi ka'horókshion nahé:'a "Iohskáts kanónnia" ohén:ton shatehotinonn...For access to this article please sign in or subscribe.


 

Reader Comments
(0)

 
 

Powered by ROAR Online Publication Software from Lions Light Corporation
© Copyright 2018

Rendered 03/11/2019 10:17