Ieráhstha Akohiatónhsera: Sydney Jacobs

 

Ieráhstha Sydney Jacobs. Akoio'ténhsera ieráhstha í:kare ne Facebook (Okónhsa Kahiatónhsera) tsi kahiá:ton ne ken'niwá:'a.

Iehiá:tons Mahlon Smoke

Karihwatákie kanatakwé:kon tsi nentewákiere nón:wa nikahá:wi tenhotíhkwa'te ne tahatikonhsatákie ne tsiá:ta nikanakerahtsherá:ke. Tsi nahò:tenk kí:ken kanakerahtsheratákie enhonnonhtónnionhwe tsi ronatehiahrónkie tánon enhatikwatá:ko ne kaná:ta. Tsionkwè:ta ne iakoió'tens tsi ierahstánions tánon ne akoio'ténhsera Sydney Jacobs iontákiats. Tsi niiakiónhnhes shiierahtstánions tánon iéhsere ierahstánions iéhsere ne sénha aiakoianeráhsten. Nahé:'a iohseratákie iakohníson taietsi'nehtará:ron kenhnarónnion ne ronnón:kwe raoná:wen, tánon iakohníson akia'tawi'tshera'shón:'a tahonwati'nikòn:ron ne Kanien'kehá:ka tsi nihotirihò:ten, ok ní:ioht ne ón:wa nikahá:wi wakia'tawi'tsheríson ne io'nheksen'tónnion akià:tawi.

Jacobs, ieráhstha, í:ienhre ia'taié:rehste tsi niionkwarihò:ten akoio'tenhserá:kon ia'tewanonhtónnion thí:ken ahkwesáhshne teiotténion tsi nikarì:wes onhwentsià:ke í:ienskwe. Í:iah né:'e khók tha'teieká:nere ne kenhnarónnion ne katshe'tonnià:ton tsi niió:re ne karahstánion, ó:ni iontkèn:se ka'nikiawé:non tsi nikenhnó:ten. Né:'e aorì:wa taio'tenhserotákie, iakohnisa'onhákie í:kare ne Áhsen Nikontatenó:sen, akaónha iakoterien'tatshénrion, wa'okén:ta'ne ne Áhsen Nikontatenó:sen á:ienhrek konnónhnhe thí:ken í:kare ne o'ón:wara iotihsennakaratá:ton. Tekiattíhen tsi ní:ioht tsi iotihsennakaratá:ton ne Áhsen Nikontatenó:sen, né:'k tsi tsiorì:wa thí:ken ísi nón:we tsi tekiattíhen tánon shé:kon iohsennakaratá:ton tsi nikakarò:ten ne Áhsen Nikontatenó:sen konnónhnhe tsi ní:ioht ne aonatonhéhtshera.


Tsi nikarì:wes kí:ken énska khók ne tá:we ne akoio'ténhsera, Jacobs ó:ni wa'éhsa kawennarahsthà:ke tewa'á:raton ahonwatina'tón:hahse tánon aiontenhní:non ne iakohnisa'ánion. Ken'niwá:'a konwá:iats né:'e kén:ton "little" ne Kanien'kéha. Nó:nenk iakó:ien karahstánion tekahna'netáhkwen ne tekatsi'nehtará:ron kénhnare tánon iera'nentaktáhkhwa, tekenhnakhánion áhsire ne akaónha iakohníson, ó:ni atsherónnia iotehiarónkie iakohsa'ánion. Né:'k tsi í:iah teionnonhtónnion ne thó taié:ta'ne.

Ne sénha karì:wes, í:ienhre taontahonwatí:ion ne Onkwaná:ton, iakohiatonhseríson ahotiié:nawa'se ratiksa'okón:'a ahón:ronke Kanien'kéha ronteweiénstha aóhskon Kanien'kéha. Enkiónhtka'we ne okontshera'shón:'a tánon ionnonhtonniónkwas ónhkak ahonwatíhnha'ne aiontakié:nawa'se aiehiá:ton ne iewennahnotáhkhwa kahiatónhsera né:'k tsi shé:kon iakohiatonhserisa'onhákie áontste ne tsi iontoweienstahkhwaniónhkhwa. Rotihiatonhserisa'onhákie akwé:kon ne ratiksa'okón:'a ahonwatiià:taren, ratiià:tare ó:ni ne ratiksa'okón:'a tehonatakiénhton ok nihotiia'tawén:'en. Raotikara'shón:'a tánon ahatirihstánion. Wa'ì:ron teiotonhontsióhon kakarí:io tánon ioiánere karáhston ahonwatiià:taren. Oh nahò:tenk ne akaónha í:ienhre, aiá:wens kí:ken kahiatonhsera'shón:'a nenká:iere né:'e tsi né:'e enióhsere ne aóhskon Kanien'kéha tsi ní:ioht tsi ronwatirihonnién:ni róntstha tsi nón:we é:so Kanien'kéha owén:na rontoweiénstha. Ionnonhtónnion né:'e kí:ken aonhá:'a ioiánere tsi ní:ioht tsi aieweientéhta'ne ne owén:na tánon aiá:wens kí:ken kahiatónhsera enioié:nawa'se thí:ken tsi ní:ioht tsi ronwatirihonnién:ni.


Jacobs kiótkon iakohsa'onhákie tánon tetsieténies é:so orihwakaionhnéha kenhnarónnion í:iah teiakohetstánion. Kiótkon iakote'nikonhrarákwen tánon ia'teieiéhstha tsi niiakorihò:ten akoio'tenhserá:kon. Ó:ni iéhsere ne nihononhtonnion'tsherò:ten ne tahatikonhsotákie ne tsiá:ta nikanakerahtsherá:ke tánon í:ienhre aiá:wens thí:ken akoio'ténhsera enthonwati'nikòn:ron, tsi ní:ioht ne oh nà:ken tsiá:ta nikanakerahtsherá:ke rotiráhston tánon wahshakoti'nikòn:ron tánon ronakiohkowá:nen ratirahstánion sha'tehatiia'tò:ten.

Sydney's kahiatónhsera ionnià:ton kaia'tonníhsera tekahna'netáhkwen ieià:tare ken'nikiakoión:'a eksá:'a ón:wa nikahá:wi akotahkwénnia ohstò:seri ionnià:ton ionteweraráhtha tánon ionterakarahrehstáhkhwa teiohenréhtha.

 

Reader Comments
(0)

 
 

Powered by ROAR Online Publication Software from Lions Light Corporation
© Copyright 2018

Rendered 01/16/2019 13:04