Indian Time - A Voice from the Eastern Door

Tsi Karistí:sere/Dundee Iehotirì:waien Ia'tehotirihwaietá:sere, Í:iah Teiorihwí:io Té:ken Wa'tewatóhtste

 

Ne Kanien'kehá:ka Ratitsiénhaien ne Ahkwesáhshne wahatirihwínekenhte ne "Í:iah Teiorihwí:io Té:ken Tsi Karistí:sere Dundee Iehotirì:waien Ia'tehotirihwaientá:sere thiká:te iorihowá:nen Tonsahonnikióhkwakén:ni ne Entákta Tsiothóhrha 8 shiská:rahkwe 2018:

Kí:ken kahiatónnion né:'e ne í:iah teiorihwató:ken ia'tekarihwaientá:'on ne Tsi Karistí:sere/Dundee Iekarì:waien Ia'tehotirihwaientá:se ronaterihwahserón:ni ne thiká:te tonsahonnikiokwakén:ni.

Akwé:kon tsi nihá:ti ón:ton wa'thonnikiohkwakén:ni wahontatshennarónnion 2,197 kaienteritstáhkwen ne 28.1% ne tsi nihá:ti ne 7,818 ne Iehatiia'taié:ri ón:ton wahontatshennarónnion tsi tonsahonnikiohkwakén:ni.

Kari'wanóntha:

"Tsi wa'teshanikiohkwakén:ni ne Kanien'kehá:ka ne Ahkwesáhshne":

(a)serihwanòn:wes tsi nikaianerenhserò:ten tánon tsi nikarihò:ten ne Tsi Karistí:sere/Dundee Karihwinión:ton Ronaterihwahserón:ni Rotirihwanonhwé:'on thonatáhsawen tsi nika:ien tehatihtháhrha ne Kanien'kehá:ka ne Ahkwesáhshne tánon Koráhne, tsi niká:ien ratirihwahserón:nis tánon iehatirihwahtká:was ne Tsi Karistí:sere/Dundee Iekarì:waien Ronaterihwahserón:ni; tánon

(b)enhonwatiniáhese tánon enhonwatiháharahste ne Kanien'kehá:ka Ratitsiénhaien ne Ahkwesáhshne, Ken'niahatí:iere akwé:kon ne kahiatonhsera'shón:'a tánon ahatikwatá:kon akwé:kon tsi nahò:ten teiotonhontsióhon ne ahotiianeráhsten ne Tsi Karistí:sere Dundee Iekarì:waien Ia'tehotirhwaientá:se Rotirihwanonhwé:'on?"

Tsi ni:kon ne iekaia'taié:ri "hen" wahontatshennínion'te 1,749.

Tsi ni:kon ne iekaia'taié:ri "í:iah" whonnì:ron í:iah 448.

Ne aorì:wa ne wahsatatshennínion'te kari'wanóntha ia'tekarihwaientá:'on WA'ERIHWANÓN:WE'NE ne Ieia'takwe'ní:io Ohén:ton Í:iete ne Tehonnikiohkwakénnies, iohrhá:re tóka shí:ken ónhkak taierihotáhrhoke.

Tóka shí:ken sénha é:so serihwíhsak, enwá:ton ienhsheiatenwennáta'ahse ne Ahkwesáhshne Tkarihwaié:ri Tsi Thatihiatónhkwa ne 613-575-2250 iewahsón:tere 2400.

Ia'tehotirihwaientá:se Kaianerénhsera

Sahonwatihwíston

Ohwísta ne $239,808,436 tahonwatí:ion ne Kanien'kehá:ka ne Ahkwesáhshne ne Kakoráhtshera ne Koráhne ne iekaia'taié:ri tsi ní:kon tánon kwáh ieká:ien ia'thotirihwaién:ta'se ne Dundee

Thiká:ti Karihwanó:ron Iekarì:waien Onhwéntsia Tsi Kanenhstá:ton Aoianerénhsera

Aón:ton ahatihní:non tánon iahatí:ienhste, áhontste ne Iewatahsontéhrha ne Tsi Kanenhstá:ton (ATR) tsi teiotohetstonhákie, tsi niió:re ne 18,282 acres tsi niiohwéntsia enwatoweien'tónhake, sanáktote tsi nén:we enhsié:na ne onhwéntsia (Ska'én:ion ne iohwéntsiare) Tsi Ia'tekarihwaientá:'on Wahonwatiháhrhase, ne iohwéntsiare Ia'tekarihwaientá:'on

Tsi Ia'tekarihwaientá:'on Wahonwatiháhrhase, kí:ken enhotiianeráhsten, enwató:kten ne othé:nen tekarihotahrhonhákies tsi na'tehónteron ne Ahkwesáhshne tánon Koráhne tsi ratirihwakweniénhstha ne onhwéntsia ne Dundee tánon enhonterihwahténkia'te iekaia'taié:ri enhónhtka'we ne Koráhne tsi nahò:ten ontkarón:ni wahonnonhtonniónhwe ne Dundee Thiká:te Karihwanó:ron Iekarì:waien.

Tsi nihotirihò:ten ne MCA, "Tsi ní:ioht tsi enhonthwistatoweién:ton, enhatiié:na tóka ó:ni ó:ia nenkaié:ren shé:kon né:'e entá:on'k ia'tenhotirihwaién:ta'se...Tsi nenkaié:ren tehonrénia'te ne onhwéntsia rotiienná:'on tánon tenthonwatí:ion ne Tsi Kanenhstá:ton tsi niió:re nithonátte shé:kon ne entá:on'k tenhatiia'torehtánion."

MCA ARRO website (Kawennarahsthá:ke tewa'á:raton iokwèn:rare) tewahtká:was tsi nón:we enhseri'wanón:ton ne aorihwá:ke kíken ia'tekarihwaientá:'on. Tóka shí:ken íhsehre othé:nen ahseri'wanón:ton, enwá:ton tensewahthá:ren ne Kanien'kehá:ka Ratitsiénhaiens ne Ahkwesáhshne Onkwehón:we Raotiianerénhsera tánon Ratirihwíhsaks Ratihiatónhkwa (ARRO) ne raoná:wen Facebook (Kakónhsare Iewennahnotáhkhwa) iora'wístonte tóka ó:ni ia'sheiatenwénnata'as 613-575-2348 iewahsón:tere 2206.

 

Reader Comments
(0)

 
 

Powered by ROAR Online Publication Software from Lions Light Corporation
© Copyright 2018