Indian Time - A Voice from the Eastern Door

Teiakhinonhwará:tons ne Hubert tánon Felicia Jock 69 Niiohserá:ke Shihotiniá:kon

 

Ón:wa nikahá:wi Hubert tánon Felicia ronaten'nikonhró:ri ià:ia'k niwáhsen kiohtónhaton sahotíniake kí:ken iohseratákie.

Shotiniá:kon sahonwanaterennaién:hahse 69 niiohserá:ke tsi náhe kaná:takon teieiahshonhthà:ke tsi ionterennaientáhkhwa skáthne ne ratsihénhstatsi Wíshe Jackobs rohahsén:tahkwe. Hubert Jock tánon Felicia Tarbell wahnirì:wenhte thoti'n...For access to this article please sign in or subscribe.


 

Reader Comments
(0)

 
 

Powered by ROAR Online Publication Software from Lions Light Corporation
© Copyright 2019