Áhkwesáhsne Katshé:nen Aokióhkwa Wahonwatiia'tarò:roke Aten'èn:rakon Kít kit Wahonwati'nikonhraientáhten

 

Ricardo Nagar, Saint Regis Mohawk Tribe's Rontonhwentsianónhnha Iokwén:rare wahontshennón:ni wahatiié:na wahonwatiháhrhahse ne Aten':rakon kít kit wahonterihwahtenkia'te.

Iehiá:tons Jaclyn Hall

Ne Ahkwesáhsne Katshé:nen Aokióhkwa wahonwatiia'tarò:roke aten'èn:rakon kít kit wahonwati'nikonhraientáhten Soséhne 15th Ahkwesáhsne Rontatewenní:io Tsi Iontoweienstáhkhwa Kahéhtakon Tsi Iokwèn:rare. Tsi wahonwati'nikonhraientáhten wa'enèn:ri'ne ne Dr. Jarra Jagne, DVM, DACPV kwáh né:'e iakoteríhonte kít kit aorihwà:ke tánon konwatiié:nas ne otsi'ten'okón:'a. Tsi ronwati'nikonhraientahtén:nis ontawén:rate na'tekarì:wake tsi ní:ioht tsi konwanehià:ron ne kít kit. Nó:nen wahonwatiri'wá:nonhse oh nonkié:ren tsi wahonterihwahténkia'te ne ahonwati'nikonraientáhten, Jennifer Herne, LVT,

Ieia'takwe'ní:io ne Ahkwesáhshne Katshé:nen Kenkióhkwaien wa'ì:ron, "Onkwehshón:'a thonnéhtha tsi nón:we niiakhitsièn:tha tánon ratiri'wanóntha tóka ne ratenahskwanónhnha ahshakótken'se ne raotitshenen'okón:'a kít kit. Iorihowá:nen aieweientéhta'ne oh ní:ioht tsi ahonwanaten'nikòn:raren, kwáh tsi ní:ioht tsi takò:s tánon è:rhar. Onkwakióhkwa ne iorì:waien aontaiakwáhtka'ne ne kaia'takehnháhtshera tánon taiakhirihwathè:ten ne kanenhrà:ke."


Né:'e kí:ken tekeníhaton ia'tká:ienhne ne Dr. Jarra Jagne wa'ekwátho ne Ahkwesáhshne iakorihonnié:ni tsi ní:ioht tsi ahshenó:ronhkwe ne satshenen'okón:'a kít kit. Kenkiohkwà:ke tsi nihá:ti wahotikè:tohte tahontahonhsatátha tsi niwenhníseres ón:ton wahatiweientéhta'ne tsi na'tekonttihánion tsi ní:oht tsi tahshenentshawe'ehstánion, oh nikanahskò:ten tekonttihánion (na'tekanáhskwake) ne kít kit, tánon tsi ní:ioht tsi aontahshéhnhe'ne tóhsa aotihraié:ta'ne. Wahonwatihró:ri ne kenkiohkwà:ke tsi nihá:ti nahé:'a rothní:non ne kít kit tóka ó:ni ronnonhtónnion ahatinahskwahní:non. Iorihowá:nen tsi ní:ioht tsi wahonwati'nikonhraientáhten né:'e ne kenkiohkwà:ke enhonatateweiennenta'ónhake ohén:ton tsi niió:re tho nenhoti'nikòn:rawen aontahontáhsawen ahonwanehià:ron ne kít kit. Ón:ton wahonterihwahténkia'te Ahkwesáhshne Kenkiohkwà:ke Wahonwatináhese Aokióhkwa. Ne ó:ia enhsonterihwahténkia'te na Ahkwesáhshne Katshé:nen Aokióhkwa né:'e ne Spay tánon Neuter (

tenhonwatitáhko ne watewiraráhkhwa tóka ó:ni tenhonwatineniatáhko) Ratetsièn:tshne Kenténha 1 tsi niió:re ne Kenténha 5 enská:ra'ne.

Jennifer Herne tánon Shereese Thomas iontatoríshen tsi na'tekiátere tsi ronakia'tarò:roke.

 

Reader Comments
(0)

 
 

Powered by ROAR Online Publication Software from Lions Light Corporation
© Copyright 2018