Indian Time - A Voice from the Eastern Door

AMPS Ronwatihró:ris Ahkwesáhsne Ne Teiehtharahkwà:ke Tehonwatirihwaieronnionhá:tons

 

(Ohiarí:ha 14, 2018) Ne Ahkwesáhsne Kanien'kehá:ka Karíhton Shakotiia'takéhnhas (AMPS) ne Kaná:ta á:re kheiokontáhkwen thontewennáta'as ne tehonwatirihwaieronhá:tons ne onkwehshón:'a, ókiake enhonnì:ron Korahró:non Ratihwistarò:roks tóka ó:ni thihatiià:tate Kakorhahtsherá:kon Aokióhkwa. Kí:ken tsionkwe'tátshon thonwanatewennata'én:nis kénh nón:we nihatinakerénion, ónhsehrek kén:tho ratinakerénion. Ronwatihró:ris ne kén:tho ratiríhton enhonwatiié:na né:'e tsi ronatkaró:ton, ronwatikarotá:ne ne Koráhne Ratihwistarò:roks Aokióhkwa. Ne onkonkwe'ta'shón:'a ónhkak ienhonwatenwennátahse ne ratatena'tónhkhwa tóka shí:ken né:'e raoio'ténhsera rahwistarò:roks. Ahsathontátsheke tóhsa othé:nen ienhsháhtka'we ne sarihwa'shón:'a, sahiatonhsera'shón:'a tóhsa ó:ni othé:nen ienhsaténniehte káneka ne ohwísta. Ne Koráhne Ratihwistarò:roks Aokióhkwa tehatirihwaierónnions Karíhton ne

Ahkwesáhsne ronwanatkèn:se ónka kiakawehtáhkwen iakohwistónkion ietshiri'wanontón:ni ia'sheiatenwennáta'as ne Ahkwesáhnse Karíhton 613-575-2340.

Tsi naho'tèn:shon tóhsa tenhsehrihwa'serákwahse nó:ne enthontewénnata:

Tóhsa enisesahsontónhkwen tahserihwa'serákwahse tsík enhserihwatshén:ri ónhka tánon oh nahò:ten kí:ken aorì:wa tsi thotenwenn'aten.serihwísak oh nikakarò:ten

Tóhsa nonwén:ton ienhsáhtka'we ne ohwísta, sahiatonhsera'shón:'a tsík ensaterièn:tara'ne ónhka kí:ken thonnatenwennaten'enhákie.

Ne Koráhne Ratihwistarò:roks Aoikióhkwa í:iah tehatiri'wanóntha akakarià:kon ohén:ton áhsatste ne sahiatónhsera, tóka ken ahatiri'wanón:ton ne sarihwa'shón:'a tánon nahò:ten sathiatónnion.

Séhsak tó: nihonathiá:ton ne Koráhne Ratihwistarò:roks Aokióhkwa. Serihwatshén:ri tóka kaié:ri tsi nahò:ten rari'wanóntha kí:ken thiatonwennata'én:ni.

Tóhsa ienhsatenwennáta tsi niká:ien thiá:wi tsi niká:ien iahiatonwennátahse.

Tohsa entehsehtáhkwe oh nahò:ten satkáhthos tsi nihonathiatónnion tsi nihonathiá:ton, kawennarahsthà:ke tánon tekaronwarahonterónnion tsi nihonathiáton á:ienhrek tkaié:ri wakié:sen ne takahna'netáhkwen

Satahónhsatat tóka ratiwenní:io tkaié:ri ken tsi ní:ioht tsi rotíhthare.

Sátkens tsi nón:we nithoné:non. Tóka ne URL í:iah tekionateróhon tóka ó:I á:ienhrek ok ní:ioht tóhsa ienhtsihkwá:reke.

Tóhsa tenhserihwa'será:ko tsi niká:ien í:iah tesaterièn:tare ónhka kiesahiatón:ni.

Tóhsa nonwén:ton ienhsátka'we ne sahiatonhsera'shón:'a, tó: nisathiá:ton ne Tsi Iehwistaientáhkhwa. Kwáh tóhsa thahò:ten entehshé:ion.

Saskwatá:ko ne sá:wen kawennaráhstha tóka shí:ken thé:nenk taio'nikónhrhare.

 

Reader Comments
(0)

 
 

Powered by ROAR Online Publication Software from Lions Light Corporation
© Copyright 2018